Slide
Specialisatie

Oncologische training

Een van de specialisaties van FysioXpert is oncologische training. Deze gerichte trainingen zijn bedoeld voor mensen die behandeld worden met chemotherapie bij kanker.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die gericht blijven trainen tijdens de chemotherapie aanzienlijk minder achteruit gaan qua conditie en kracht dan wanneer zij dit niet zouden doen. Tevens voelen zij zich minder vermoeid in het dagelijks leven na de behandeling dan wanneer zij deze trainingen niet gedaan zouden hebben.

De trainingen richten zich onder andere op behoud van conditie en spierkracht waardoor de algehele belastbaarheid van de patiënten zo goed mogelijk op peil wordt gehouden. Tevens wordt er, indien nodig, in de trainingen aandacht besteed aan bewegingsbeperkingen als gevolg van de verrichte behandelingen (bijvoorbeeld schouderbeperking na borstoperatie en/of bestraling). Een bijkomend probleem kan lymfoedeem zijn; indien daarvan sprake is, kan ook daar aandacht aan worden geschonken middels oedeemfysiotherapie.

Zie ook specialisatie oedeemfysiotherapie
Oncologische training

Wat voor training?

De trainingen vinden plaats in een ruime oefenruimte. De oefengroepen bestaan uit maximaal 4 deelnemers. Dit zijn uitsluitend oncologische patiënten. Na een individuele intake wordt een programma op maat gemaakt. De begeleiding vindt plaats door een gespecialiseerde fysiotherapeut die speciaal opgeleid is voor de behandeling en training van deze patiëntengroep. Deze is tevens gespecialiseerd in de behandeling van oedeemklachten.

Het trainen in de oefengroep vindt plaats na verwijzing door uw specialist of huisarts. De behandelingen worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u verder over informeren over de vergoeding.

Contact

Neem contact met ons op

Neemt u voor meer informatie over de trainingen, vergoedingen of eventuele andere behandelmogelijkheden voor oncologische patiënten contact met ons op.

Neem contact op