Nederland telt ongeveer 40.000 mensen met de ziekte van Parkinson. De ziekte van Parkinson is een langzame en progressieve hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen beschadigt en afsterft. Hierdoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken die nodig is om soepel te bewegen en de lichaamsbewegingen onder controle te houden. Dit begint in de meeste gevallen tussen het 50e en 60e levensjaar. Bij ongeveer 10% van de mensen met Parkinson begint de ziekte rond het 40e levensjaar of jonger.

Wanneer u kampt met de ziekte van Parkinson, kunt u door middel van fysiotherapie de lichaamsbewegingen iets soepeler laten verlopen.

Parkinson Fysiotherapie

ParkinsonNet

Fysiotherapiepraktijk FysioXpert is aangesloten bij het netwerk ParkinsonNet. Dit netwerk geeft mensen met Parkinson de best mogelijke zorg vanuit verschillende zorgdisciplines. Het netwerk is een initiatief van het Radboud UMC en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging van Neurologie.

Beweegprogramma bij Parkinson

Door middel van een beweegprogramma proberen we uw balans, lichaamshouding en lichamelijke conditie te verbeteren. Daarnaast trainen we het opstaan uit een stoel of het omdraaien in bed, waardoor dit soepeler verloopt.

Tijdens het beweegprogramma traint u bepaalde bewegingen onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit gebeurt in stappen. Zo stimuleren we het opstaan uit een stoel door kleine en meerdere bewegingen na elkaar uit te voeren. Afhankelijk van uw mogelijkheden wordt u gestimuleerd om deze bewegingen ook in uw eigen omgeving uit te voeren.

Parkinson Fysiotherapie door FysioXpert

Gedurende de fysiotherapiesessie richten we ons vooral op het verminderen van de symptomen en het verlichten van de klachten. Om de behandeling zo goed mogelijk te laten slagen, is de combinatie van medicijnen, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging essentieel.

Binnen onze praktijk is fysiotherapeut Wolfgang Höberth gespecialiseerd in fysiotherapie bij Parkinson. Na een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist staat hij klaar om uw symptomen te behandelen en uw klachten te verlichten. Wilt u graag meer informatie over fysiotherapie bij Parkinson? Neem dan gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.

Neem contact op